iCOPE e-hälsa för barn med cancer

Ingen kommentarer

Med stöd i en strukturerad modell för implementering av komplexa interventioner i hälso- och sjukvård kommer vi att i första hand utveckla och utvärdera en applikation för kommunikation mellan familj och sjukvård via e-platta för att därefter genomföra förbättringar i barnets vård. I projektet används deltagande design där såväl hälso- och sjukvårdspersonal som familjer aktivt deltar i forskningsprocessen.

Read More »

iCope Robotics i media

Ingen kommentarer

Mette Weibels PhD projekt skal hjælpe kræftramte børn med at holde kontakten til deres klassekammerater via robotteknologi. Mette og robotterne fik fin omtale på danmarks radio

Read More »

Share our news with your friends

RegionSkane_vektorNY
Logo_Rigshospitalet_Hospital_RGB-1