iCOPE Activity: Communication

iCOPEs aktivitet omhandlende Kommunikationen, vil generelt være rettet både internt, men i mindst ligeså høj grad eksternt for at kommunikere både med industri indenfor specikke områder hvor iCOPE har fokus. Disse eksterne kommunikationsveje er blandt andet rettet mod robotteknologi ved undervisning af langtidssyge børn samt softwareudvikling af platforme til sekventeringsanalyser samt sidst men ikke mindst lægemiddelfirmaer med henblik på tidlig afprøvning af ny medicin i Øresundsområdet.

Kommunikationen, vil i udtalt grad komme til at være fokuseret på videnskabelige og organisatoriske styrker, som iCOPE samarbejdet på tværs af Øresund udløser og det vil understrege behovet for at der er et fagligt højt niveau. Formålet med vores eksterne kommunikation vil blandt andet være at sikre, fremadrettet lokal og international opmærksomhed på den kliniske forskning der foregår i Øresundsregionen. Det skal ske ved ved åben kommunikation om forskningen og forskningsresultaterne. Intern kommunikation ¿ målrettet mod det internationale forskningsmiljø i børnekræft samt mod virksomheder med interesser i dette, men især rettet mod firmaer rettet mod genomisk forskning og håndtering af store mængder data. Ligeledes vil kommunikation omkring den sygeplejeforskningsmæssige forskning være rettet mod brugere af bl.a. interaktiv undervisning af langtidssyge børn og unge.

Det primære kommunikations forum vil være medicin-faglige konferencer hvor adgang til kollegaer samt firmaer er mere oplagt. Men en del kommunikation vil foregå med direkte kontakter og samarbejdsmøder. Når der kommunikeres vil især styrken af det videnskabelige niveau og kompetencerigdommen blive understreget, men også den lange historik der ligger bag dette mangeårige samarbejde samt de gentagne anerkendelser der er kommet fra diverse officielle awards og mange publikationer. Dette alt sammen for at fremhæve styrken af iCOPE samarbejdet samt det unikke materiale samt potentialet for firmaer og internationale samarbejdspartnere i dette.

Lokalt og Internt skal partnerskabets kommunikation sikres ved konstant informering om mål og opfyldelse af disse mål. Det er målet at dette kan opnås gennem en centralt placeret medarbejder i et sekretariat med bl.a. kommunikation som opgave, men også igennem kommunikation lokalt og nationalt via sundhedsfaglige debatter og åben kommunikation om partnerskabets forskningsresultater og fortsatte planer. Der vil blive kommunikeret direkte med afdelinger og patientgrupper i forbindelse med udbredelse af især psykosociale elementer samt i forbindelse med udbredelse af f.eks. robot-anvendelse i undervisningen. Således vil der blive benyttet både nyhedsbreve, projektmøder, udsendelse af materiale til skoler, patienter og firmaer. Indsatser rettet mod kommunikation med patienter vil udgøre en særlig aktivitet i forbindelse med hvert enkelt projekt og vil blive koordineret stramt fra den centrale stab.