iCOPE Activity: iCOPE Research

Målet med aktiviteten iCOPE Research er at igangsætte en lang række forskningsprojekter med en række formål. Alle projekter er med berøringsflader til de 4 iCOPE centres spidskompetencer. 

For de PhD studerende og Post Docs som arbejder i projekterne, kræves at de opholder sig mindst 25% af deres projekttid hos en af partnerne på den anden side af Øresund og med vejledere på mindst 2 partner institutioner. Det bliver kravene til alle de fælles phd studerende og Post Doc stillinger der etableres i iCOPE. 
Det vil dertil blive staben, den operative ledelse og den faglige ledelse der vil sikre at disse retningslinjer følges. Projekterne er i områderne værtsgenomet, tumorgenomet, tumorbiologi, bioetik, ekspermentel behandling, psykosocial forskning, sygeplejervidenskab og E-health, fjernundervisning (med robotter placeret i skoleklassen som “repræsentant” for det langtidsindlagte barn). Alle projekterne arbejder således på tværs af sektorer og institutioner og over Øresund. Projekterne er særlige ved at kombinere partnernes kompetencer så de bliver komplementerende i de enkelte projekter. 

Aktiviteten styres af iCOPE forsknings faglige ledelse, vejledt og understøttet af iCOPEs operative ledelse.