iCOPE Activity: Project Management

Formålet med projektledelsen er at sikre en udførelse af iCOPE tanken som angivet i hovedformålet, samt at sikre en sammenhæng i organisationen helt fra start og sidenhen løbende sikring af at projektet får forbundet organisationen mellem de 4 partnere og løst de grænsemæssige udfordringer samtidig med at der sikres et forskningsfagligt miljø på højeste internationale plan til gavn og glæde for vores patienter og for organisationen og strukturen omkring børnekræft henover Øresund.

Der etableres en 2 delt ledelse med en tilhørende stabsfunktion. Ledelsen og staben vil være ansvarlig for at alle elementer i projektet får opmærksomhed og at udfordringer med opgaver der går henover Øresund faciliteres. Ligeledes skal ledelsen og staben sikre forbindelser til virksomheder og sikring af at firmasamarbejder bliver 2-vejs i naturen og i overenstemmelse med EU regler. 

Der skabes en overordnet operativ ledergruppe på 4-5 personer, repræsenterende de involverede institutioner samt den fastansatte hovedansvarlige projektleder. Denne gruppe sikrer sammenhængskraften i projektet og tager de daglige beslutninger. For at sikre en overordnet og sikker styring af iCOPE afsættes ressourcer og personer til dette på begge sider af Øresund. Samtidig med den operative ledergruppe ansættes en stab i hel og deltidsfunktioner for at understøtte projektledelsen. Staben bliver med deltagere der har lokal forankring på begge sider af Øresund og med en overordnet leder hos Lead Partner, Rigshospitalet der styrer funktionerne. Staben vil få som opgave at koordinere arbejdet med driften af de inholdsmæssige dele af iCOPE og hele tiden sikre at grænseudfordringer løbende løses. Den anden del af ledelsen bliver en udvidet faglig ledelse bestående af 6-8 personer, herunder de faglige leads for hvert projekt i iCOPE forskning samt iCOPE biobank/database. 

Der er både Professorer og børnekræftlæger indskrevet i projektledelses budget da de vil deltage i styringen men på supervisions niveau. Projektledelsen forventes at mødes med de enkelte partnere jævnligt og generelt være aktiv i opbygningen af en tæt samarbejdsstruktur involverende både partnere og virksomheder der er med i iCOPE. 

Der vil være en Økonomdeltidsansat (ekstern konsulent) hos Lead Partner der sikrer alle enheder får vejledning. Projektledelsen vil desuden have støtte fra stabens fastansatte koordinerende bioanalytikere/forskningssygeplejersker på de 2 kliniske institutioner.

For at sikre ekspertise rådgivning samt brugerinddragelse, nedsættes udover en bestyrelse, en operativ ledelse, en faglig ledelse og stab, også et brugerpanel af forældreorganisationer (en fra Danmark og en fra Sverige), et videnskabeligt rådgivende udvalg samt en teknisk vejleder på bl.a. robotprojektet. Samlet set er målet for projektledelsen at holde et højt aktivitetsniveau så projektet allerede fra starten arbejder med hovedformålene men samtidig har vi ønsket at bevare tætheden i strukturen og styringen så det ikke bliver for stort men sikrer at alle involverede partnere bevarer et aktivt medejerskab i projektet i et gensidigt forpligtende forskningsfagligt miljø. 

Der ønskes en forbindelse mellem de 4 partnere og forskningsmiljøer, samt de involverede industrielle samarbejdspartnere så der skabes et reelt fælles forskningsfagligt miljø med mindst mulig friktion og få barrierer, for forskningscentrets medarbejdere og ledelse så de kan bevæge sig på tværs af Institutioner og landegrænser ift. ICOPEs formål. Ligeledes bliver det projektledelsens ansvar at sikre det sammenhængende uddannelsesprogram mellem de involverede Universiteter og at grænsemæssige udfordringer håndteres, imødegåes og løses fra starten af projektet.