4 Partners – The potential of research collaboration

iCOPE is involving four departments: Skåne University Hospital, Lund University, Rigshospitalet Copenhagen and Danish Technical University.

Region Skåne og Region Hovedstaden har haft et mangeårigt uformelt samarbejde og fik i 2014 de to regioners Øresunds Award for dette samarbejde. Men potentialet inden for forskningssamarbejde er ikke udnyttet. Rigshospitalet og DTU har stærke kompetencer inden for patienternes eget arvemateriale, mens Lund og Skånes Universitetssygehus har et stærkt forskningsprogram inden for kræftcellers mutationer, bioetik og E-health. iCOPE-programmet vil således styrke forskningen ved at øge det samlede patientvolumen, og ikke mindst ved at de fire partneres forskningsmæssige kompetencer er komplementære, og derved skaber en stærk synergi, som ikke ville have været mulig uden iCOPE. Kortlægningen af både patienternes og kræftcellernes arvemateriale vil være afgørende for at tiltrække kliniske lægemiddelafprøvninger, og dermed for regionens forsatte udvikling og vækst, samt for udvikling af fremtidens patientbehandling. Hvis Rigshospitalet alene skulle stå for dette ville udviklingen være markant langsommere, og vi ville blive overhalet af andre institutioner i verden. 

Skal Øresundsregionen være verdensledende indenfor behandling af kræft hos børn, vil det kræve netop den unikke forskningsplatform som iCOPE vil skabe. De forskningsresultater og transregionale strategier, der udvikles under iCOPE, vil efterfølgende kunne være til gavn for andre medicinske fagområder, der ønsker at opbygge tilsvarende samarbejder på tværs af regionerne. iCOPE vil etablere store, kliniske patient-databaser og biobanker, både under og efter iCOPE perioden og vil kunne skabe resultater til gavn for patienterne, for de involverede partnere og private virksomheder. Rigshospitalets børnekræftafdeling har Nordens største enhed for eksperimentel kræftbehandling til børn. Enheden er i 2017 blevet udpeget som et af de få børnekræftcentre i Europa, der indgår i de allertidligste forsøg med ny medicin til børn med kræft. Enheden har tæt samarbejde med en række medicinalfirmaer og er en del af NEXT hæmatologionkologi (National EXperimental Therapy partnership). 

iCOPE-samarbejdet vil øge patientgrundlaget for ny behandling, og desuden tilføre nye kliniske og forskningsmæssige kompetencer, hvorved enheden vil blive endnu mere attraktivt for medicinalindustrien, når der skal afprøves nye lægemidler til børn med kræft. Rigshospitalet’s børnekræftafdeling har et stærkt administrativt team med forskningskoordinatorer og økonomiansvarlige, samt erfaring i administration af store, internationale, projekter inklusive tidsregistrering, administration af medfinansiering samt støtteafregning.

Read more about iCOPE’s 4 partners below