2 Regions - The Öresund Collaboration

iCOPE (Interregional Childhood Oncology Precision medicine Exploration) is an EU Interreg financed cooperative project involving four departments: Skåne University Hospital, Lund University, Rigshospitalet Copenhagen and Danish Technical University. The aim is to create a network and infrastructure in Öresund Region to promote research in childhood cancer. iCOPE started April 1st 2019, with a duration of 3 years.

Der er i Øresundsregionen et stort uforløst potentiale for ny behandling af børn med kræft, implementering af innovative E-Health løsninger, og industriel vækst. Dette vil kræve banebrydende, tværregional forskning, som iCOPE kan levere i samarbejde med industrielle samarbejdsparter i Øresundsregionen. Dette vil dog kun være muligt gennem en EU interregional bevilling, da andre fonde kun sjældent støtter et så omfattende grænseoverskridende samarbejde indenfor klinisk forskning, databaseopbygning og uddannelse.

iCOPE’s strategier og forskningsresultater vil desuden kunne være til gavn for andre børn med alvorlig sygdom. Ved at koordinere forskningsaktiviteter og skabe synergi på tværs af regionerne, sikrer iCOPE den nødvendige kritiske masse i faglig ekspertise, forskertalent og patientantal, og iCOPE kan derved skabe et af de stærkeste, multidisciplinære forskningsmiljøer i Europa inden for kræft hos børn. Deltagerne i projektet har hver deres styrkeområder på højt anerkendt internationalt niveau, men det er kun i fællesskab at de kan blive verdensførende, og derved tiltrække både store fondsbevillinger og industrielt samarbejde.