Being the research forefront

Udvikling af genetiske biomarkører for børn med kræft

Kortlægning af det fulde arvemateriale hos store grupper af patienter og kræftsygdomme samt en fælles databank på tværs af regionerne vil være en unik resurse for udvikling af nye biomarkører, der kan vejlede fremtidens diagnostik og behandling af børn med kræft. Denne udvikling vil ske i samarbejde med private virksomheder, så Øresundsregionen bliver verdensledende inden for området. iCope vil skabe unik ekspertise indenfor bioetik, der skal håndtere de problemstillinger, der opstår i kølvandet på kortlægning af de omfattende genetiske data, hvilket er blevet en global udfordring, og vil derved kunne tiltrække forskningsmidler fra både Europa og USA.

ICOPE vil være verdensledende inden for genetisk forskning og E-Health hos børn med kræft

Billigere og bedre genteknologi har gjort forskning i patientens eget og i kræftcellernes arvemateriale (DNA) helt central på kræftområdet. iCOPE vil:

  • kortlægge de medfødte mutationer, der kan føre til kræft;
  • kortlægge medfødte variationer i arvematerialet, der påvirker omsætningen af cellegifte, behandlingseffekt og risiko for bivirkninger;
  • kortlægge de mutationer i kræftcellerne der ændrer cellernes funktion, og i samarbejde med lægemiddelindustrien udvikle nye behandlinger;
  • udrede de bioetiske aspekter af omfattende analyser af arvematerialet hos børn med kræft.
Lige tilbud for patienterne og bedre præcisionsmedicin til børn med kræft

Den infrastruktur, som iCOPE etablerer, vil muliggøre at børn med kræft kan indgå i kliniske forsøg og få tilbudt ny behandling, der ellers først vil være tilgængelig 5-10 år senere. Dertil vil forskningen i patienternes eget og i kræftcellernes arvemateriale muliggøre mere effektiv behandling med færre bivirkninger. iCOPE vil også have etableret en patientmobilitetsaftale og infrastruktur, der letter mobilitet af patienter henover Øresund og sikrer, at alle børn med kræft får lige tilbud for udredning, behandling og deltagelse i kliniske forsøg, uanset hvor de bor i Øresundsregionen. 

Fastholdelse af skolefaglighed og sociale kompetencer under kræftbehandling iCOPE vil kunne sikre at børn i skolealderen med kræft kan fastholde deres skolefaglige niveau i fagene dansk/svensk og matematik samt bevare deres netværk. iCOPE vil i samarbejde med robotindustrien, ITteknologer og sundhedstjenesteforskere udvikle strategier, der muliggør, at børn kan bevare tilknytning til kammerater og skole under sygdom, ved at robotter og smartpads bliver deres ansigt i skolen