Increase the number of researchers

Varig øgning i antal forskere

I forhold til før iCOPE forudser vi, at der ét år efter afslutningen, vil være 25% flere forskere, der arbejder med kræft hos børn i Øresundsregionen, og specifikt et øget antal forskere, der arbejder med genetik, klinisk lægemiddelafprøvning, eller offentligt og privat med IT-baserede teknologier for at fremme livskvalitet og skolefaglighed.

iCOPE programmet finansierer 8 PhD og 5 post.doc stillinger. Derudover vil iCOPEs program kunne tiltrække yderligere midler fra fonde og virksomheder. Arbejdstiden for forskerne placeres hos to eller tre partnere (mindst 25% hvert sted), og alle nye PhD-studerende vil blive indskrevet på begge universiteter med vejledere fra to eller tre iCOPE partnere. Der opnås således ikke blot 13 nye forskerstillinger men også direkte udnyttelse af at partnerne besidder komplementerende kompetencer til direkte gavn for de Phdstuderende.

Øget antal kvindelige forskere

Som meget anden forskning er børnekræftområdet præget af underrepræsentation af kvindelige forskere i ledende stillinger. iCOPE vil tilbyde formaliseret lederuddannelse til iCOPE’s post.docs, herunder mindst 3 kvinder, og vi forventer at mindst en af disse ved slutningen af det 3-årige iCOPE program har etableret egen forskergruppe eller kvalificeret sig til et forskningslektorat eller -professorat. iCOPE vil styrke samarbejdet med industrielle aktører Ved etablering af et stort patientmateriale, ved styrkelse af den genetiske forskning, og ved fokus på patientgruppens samlede situation (hospital, skole, hjem) vil iCOPE styrke samarbejdet med lægemiddelvirksomheder og med industrier, der arbejder med brugervenlige robotter til brug i skole og hjem samt industrier der arbejder med platforme der håndterer sekventeringsdata. Dette vil betyde øgede investeringer i Greater Copenhagen og Skåne samt flere forskerstillinger i industri og på universiteter og sygehuse.

iCOPEs lige kønsfordeling og satsning på formaliseret lederuddannelse vil føre til at mindst én kvindelige forsker vil etablere egen forskergruppe eller have kvalificeret sig til et lektorat eller forskningsprofessorat, med blivende effekt på kønsfordelingen i de kommende mange år på området.