Research Synergy

Synergi i forskningen

Ved at koordinere forskningsaktiviteter og derved skabe synergi på tværs af regionerne, vil iCOPE skabe den nødvendige kritiske masse i faglig ekspertise, forskertalent og patientantal, og skabe et af de stærkeste, multidisciplinære forskningsmiljøer i Europa inden for kræft hos børn. ICOPE sammenkobler -de komplementære genetiske, tumorbiologiske, farmakologiske, kliniske og psykosociale forskningsmiljøer der eksisterer på Rigshospitalets, Lunds Universitet og Skånes Universitetssygehus, med -det stærke bioteknologiske og bioinformatiske forskningsmiljø på Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby. Den stabile infrastruktur og synergi inden for børnekræftforskningen som iCOPE skaber på tværs af Øresund samt tydelig kommunikation af resultaterne vil gavne både den enkelte kræftforsker og forskergrupperne, og derved kunne tiltrække, udvikle og fastholde talentfulde forskere også efter projektets afslutning og vil på sigt blive vigtig for behandling af børn med kræft og for Øresundsregionens infrastruktur for børnekræftbehandling.

Stabil infrastruktur på tværs af Øresund iCOPE vil have udviklet en juridisk godkendt og velfungerende infrastruktur for udveksling af omfattende patient-, sygdoms- og genetiske data. Synergien mellem forskningsmiljøerne på tværs af regionerne vil være optimeret ved fælles PhD-forløb på tværs af universiteterne, fælles biobank struktur, og fælles IT struktur med sikker adgang til den fælles database. Dette vil indebære at Øresundsregionen bliver et Europas førende indenfor børnekræftforskning.

Banebrydende forskning og samarbejde med industrien

De komplementære kompetencer, der eksisterer hos partnerne og de industrier iCOPE samarbejder med, vil skabe grundlag for banebrydende forskning, der vil kunne publiceres i de bedste videnskabelige tidsskrifter og dermed vil forskningsgrupperne kunne tiltrække økonomiske støtte fra store fonde. iCOPE¿s logistik og samarbejde med industrien vil sikre, at virksomhedernes fremtidige forsknings- og udviklingsaktiviteter placeres i Øresundsregionen. Vi forventer, at mindst fem industrielle samarbejdsparter involveres i iCOPEs aktiviteter inden for genetiske analyser og dataanalyse, robotudvikling, lægemiddelafprøvning og koordinering af privat-offentligt tværregionalt forskningssamarbejde. Repræsentanter for disse inkluderes i iCOPEs ledelsesstruktur til fremme af udveksling af ideer og tekniske løsninger også efter projektets afslutning.