e-health

iCOPE e-hälsa för barn med cancer

Med stöd i en strukturerad modell för implementering av komplexa interventioner i hälso- och sjukvård kommer vi att i första hand utveckla och utvärdera en applikation för kommunikation mellan familj och sjukvård via e-platta för att därefter genomföra förbättringar i barnets vård. I projektet används deltagande design där såväl hälso- och sjukvårdspersonal som familjer aktivt deltar i forskningsprocessen.

iCope Robotics i media

Mette Weibels PhD projekt skal hjælpe kræftramte børn med at holde kontakten til deres klassekammerater via robotteknologi. Mette og robotterne fik fin omtale på danmarks radio