Education

iCOPE ledarskapskurs

Som mycket annan forskning är barcancerforskning präglat av en underrepresentation av kvinnliga forskare i ledande position. iCOPE organiserar därför en formaliserad ledarskapsutbildning för lovande unga kvinnliga forskare. Katarina Billing, psykolog och ledarskapskonsult med mångårig erfarenhet av akademiskt ledarskap, har tagit fram en matnyttig diplomkurs som hon kommer att driva under iCOPE.

iCOPE Dubbel PhD

iCOPE programmet finansierar 8 PhD och 5 post.doc anställningar. Alla nya PhD-studenter kommer att inskrivas antingen på Lunds universitet (LU), Köpenhamns universitet (KU) eller Danmarks Tekniske Universitet (DTU). iCOPE vill bana väg för en gemensam forskningsmiljö och då är det viktigt att hitta sätt att överbrygga de administrativa hindren för att studenter och deras handledare …

iCOPE Dubbel PhD Read More »