Ekstern evaluering af iCOPE

iCOPE har indledt et samarbejde med Mobilize Strategy Consulting om evaluering af iCOPE. Som Interreg-finansieret projekt skal vi evalueres af en ekstern evaluator, men derudover har vi også ønsket at få tilrettelagt en evaluering, der giver læring til os som stort og komplekst forskningssamarbejde.

Vi har halvårlige evalueringer, og den første evalueringstermin blev afsluttet i foråret. Herunder er de overordnede indtryk fra evalueringsterminen.

Der er en generel oplevelse af at iCOPE som forskningsprojekt har fået etableret et godt samarbejdsklima og en god fælles projektkultur. Oplevelsen er at iCOPE hviler på et fælles grundlag og udgangspunkt, hvilket ikke altid er tilfældet i så store projekter. Oplevelse er også at projektledelsen i iCOPE understøtter hvert enkelt forskningsprojekt på en god måde med relevante arrangementer, koordination, rådgivning og sparring samt kommunikation. Det er glædeligt, fordi det er vigtigt for vores samarbejde og forskningsambitioner. Tilbagemeldingen fra evalueringen har også været, at det er nemt at få talt med kollegaer i andre projekter, at dele viden og få rådgivning. Kommunikationen internt i forskningsprojekterne opleves god og det samme gælder på tværs af forskningsgrupperne.

Ude i de enkelte ”work packages” er oplevelsen, at opstarten af projekterne er gået godt med rekruttering og onboarding af nye kollegaer. Der er selvfølgelig forskelle, fordi projekterne er startet op forskudt og forskelligt, men overordnet set et godt udgangspunkt. Endvidere er tilbagemeldingen at de enkelte ”work packages” deler en fælles ambition om, hvad der er målet og vigtigt i samarbejdet.

Vi har også fra evalueringen fået en et par kritiske opmærksomheder, vi sammen skal have fokus på, og allerede nu har fokus på:

  • iCOPE har fået igangsat etableringen af biobank og database, men der er en kritisk opmærksomhed omkring vanskelighederne med at få delt data på grund af GDPR-regler og etiske godkendelser. Der arbejdes på det sidste ude i de enkelte ”work packages”.
  • Der opleves lidt asymmetri i forskningssamarbejdet på tværs af sundet. De enkelte forskningsprojekter kan have en forskningstyngde i et forskningsmiljø på den ene side af regionen og omvendt med den anden side. Det er naturligt, og det skal vi udnytte.
  • Rekruttering af patienter til de enkelte ”work packages” er vigtigt, og der er en kritisk opmærksomhed på at vi får rekrutteret patienter.
  • Der er ude i projekterne forskellige niveauer og opmærksomhed for involvering af eksterne ”stakeholders”. Her skal vi være opmærksomme på at få forankret iCOPE i vores eksterne omverden og få mobiliseret de nødvendige ”stakeholders”.

Med den eksterne evaluering af iCOPE har vi et godt redskab til  hele tiden at styrke vores samarbejde og organisering i iCOPE. Ekstern evaluering skal foregå hvert halve år og snart starter den næste evalueringsperiode. Her vil vi blandt andet følge op på et par af de ovennævnte opmærksomhedspunkter, og for at gøre det endnu bedre for alle ude i projekterne vil vi som projektkoordinatorer facilitere jeres evaluering af iCOPE til september. Vi vil vende tilbage med mere information senere.

Et billede, der indeholder enhed

Automatisk genereret beskrivelse