iCOPE board

Som en del af iCOPE organisationen oprettes en bestyrelse med ledelsesrepræsentanter fra de fire partnerskabsorganisationer. Bestyrelsen skal følge projektets opfyldelse af hovedformålene overvåge at projektet hele tiden er i fremdrift og bidrage til at projektet ikke bliver standset blandt andet af grænsemæssige udfordringer henover Øresund. Bestyrelsen skal skabe en tæt strategisk kobling mellem de fire partnere.

Følgende personer har takket JA til at repræsentere deres organisation i iCOPE bestyrelsen:

Erik Renström, Dekan, Lunds universitet

 

Ingemar Petersson, forskningschef, Skånes universitetssjukhus

Thomas Lars Andresen, Institutdirektør, professor, DTU

Per E. Jørgensen, Vicedirektør, Rigshospitalet.

 

Første møde i bestyrelsen bliver i september/oktober 2020.

Tak til bestyrelsen for hurtigt respons på invitation og velvillighed til at deltage i bestyrelsesarbejdet.