iCOPE Dubbel PhD

iCOPE programmet finansierar 8 PhD och 5 post.doc anställningar. Alla nya PhD-studenter kommer att inskrivas antingen på Lunds universitet (LU), Köpenhamns universitet (KU) eller Danmarks Tekniske Universitet (DTU). iCOPE vill bana väg för en gemensam forskningsmiljö och då är det viktigt att hitta sätt att överbrygga de administrativa hindren för att studenter och deras handledare ska kunna röra sig fritt mellan våra institutioner. Detta är av värde för iCOPE, samt för efterföljande interregionala projekt. Hur en forskarutbildning ser ut, och kraven för disputationen, kan skilja sig mellan olika lärosäten. Det kan innebära problem för den student som vill bedriva forskning på två lärosäten samtidigt. Som en del i iCOPE arbetet kommer vi att lösa eventuella problem som kan uppstår med dubbelregistrering. Erfarna koordinatorer på de tre universiteten utarbetar just nu ett gemensamt kontrakt.

Både på LU och KU finns det ett kursutbud och ett antal forskarskolor som oftast endast är tillgängliga för PhDs som är registrerade vid dessa lärosäten. Gemensam registrering ger således tillgång fler utbildningsmöjligheter. Exempel på forskarkurser/-program som är av intresse för iCOPE vid LU är Klinisk Forskarskola, forskarskola i stamcellsbiologi och CARES (Cancer Research South School). Exempel på KU är cellular and medical genetics; clinical cancer research; molecular medicine and big data management. Vi ser fram emot att få alla avtal på plats.