iCOPE ledarskapsprogram

Som mycket annan forskning är barcancerforskning präglat av en underrepresentation av kvinnliga forskare i ledande position. iCOPE organiserar därför en formaliserad ledarskapsutbildning för lovande unga kvinnliga forskare. Katarina Billing, psykolog och ledarskapskonsult med mångårig erfarenhet av akademiskt ledarskap, har tagit fram en matnyttig diplomkurs som hon kommer att driva under iCOPE.

Kursen betår av 10 moduler som ges under hösten 2020 och våren 2021.

Viktig information för deltagare:

Information om startinternat (kommer)

Information om möteslokaler (kommer)

Programledarskap

Katarina Billing

Programmet leds av legitimerad psykolog Katarina Billing. Hon har arbetat med
ledarskapsutveckling i över 20 år. Har lett program för erfarna chefer, mentorprogram,
företagsinterna ledarutvecklingsprogram, utvecklat ledningsgrupper samt arbetsteam och
coachat chefer. Sedan 15 år tillbaka i akademin men även i det privata näringslivet och i
övrig offentlig förvaltning. Har arbetat i danska företag som Danske Bank och COWI mfl. och
i svenska som IKEA och Volvo Cars mfl. Men också i Malmö och Göteborgs Stad samt
Region Skåne och Region Halland. Inom universitetsvärlden sedan 2006 exempelvis på
Samhällsvetenskapliga fakulteter, Naturvetenskapliga fakulteter men allra mest på
Medicinska Fakulteten på Lunds Universitet. Katarina har bott och arbetat utomlands, bla i
Kina under några år där hon arbetade med ledarutveckling.
Katarina har varit redaktör för flera böcker och har också själv skrivit två: Steg mot tillit (2016)
samt Du spelar roll. Om rollens betydelse i ledarskapet. (2018).
Under programmet kommer ytterligare en extern konsult medverka vid modul 2, samt minst
två ledare från akademin (både svenska och danska) under två andra moduler.
Katarina genomför programmet på skandinaviska alternativt engelska och allt material
är på engelska.