iCOPE Scientific Meeting

Det er vigtigt at dele videnskabelige achievements og problemer. At ledelsen holdes opdateret og at forskerne får feed-back. I projektperiode 1 havde vi tre værdifulde projektmøder. Pga. Covid19 har vi ikke kunne samle gruppen siden februar. Styregruppen har derfor besluttet, at planlægge en række Scientific Meetings online. Konceptet er at 2-3 PhDs and Post Docs præsenterer deres arbejde på 10 minutter og får 10 minutter til feed-back. Både protokoller, uafsluttede studier og  publiserede resultater kan præsenteres. Meld dig på https://doodle.com/poll/zzr8tyypp767d76f – der er plads til tre præsentationer pr. møde.

Første iCOPE online-Scientific Meeting blev afholdt den 19. maj. Temaet var metothrexat. Der var tre præsentationer:

  • Henrik Orrling to present Optimization of HD-MTX treatment in ALL
  • Jesper Vang (& Torben Mikkelsen) to present their delayed MTGX clearance capture (a Ponte di Legno Toxicity Working Group study)
  • Morten Tulstrup to present a recently accepted Blood paper on host genome variants and MTX-polyglutamation during maintenance therapy.

27 personer deltog on-line. Tak til både de som lyttede med og de som præsenterede. Konklusionen på denne test-session var positiv, dog ønsker de som præsenterer mere feed-back. Vi forbedrer muligheden for dette på næste møde, som er den 9. juni kl. 15.30 med fokus på Single Cell Sequencing.