iCOPE Scientific Meeting

Det er vigtigt at dele videnskabelige achievements og problemer. At ledelsen holdes opdateret og at forskerne får feed-back. I projektperiode 1 havde vi tre værdifulde…

Read More »

iCOPE board

Som en del af iCOPE organisationen oprettes en bestyrelse med ledelsesrepræsentanter fra de fire partnerskabsorganisationer. Bestyrelsen skal følge projektets opfyldelse af hovedformålene overvåge at projektet…

Read More »

Ekstern evaluering af iCOPE

iCOPE har indledt et samarbejde med Mobilize Strategy Consulting om evaluering af iCOPE. Som Interreg-finansieret projekt skal vi evalueres af en ekstern evaluator, men derudover…

Read More »

iCOPE ledarskapskurs

Som mycket annan forskning är barcancerforskning präglat av en underrepresentation av kvinnliga forskare i ledande position. iCOPE organiserar därför en formaliserad ledarskapsutbildning för lovande unga kvinnliga forskare. Katarina Billing, psykolog och ledarskapskonsult med mångårig erfarenhet av akademiskt ledarskap, har tagit fram en matnyttig diplomkurs som hon kommer att driva under iCOPE.

Read More »

iCOPE Dubbel PhD

iCOPE programmet finansierar 8 PhD och 5 post.doc anställningar. Alla nya PhD-studenter kommer att inskrivas antingen på Lunds universitet (LU), Köpenhamns universitet (KU) eller Danmarks…

Read More »

Lægesrapport 2 godkjent af Interreg

  Interreg projekter skal hver 6. måned rapportere på økonomi, aktiviteter, kommunikation og horisontelle kriterier. Projekt periode 2 gik fra 1. oktober 2019 til 31.marts…

Read More »

iCOPE e-hälsa för barn med cancer

Med stöd i en strukturerad modell för implementering av komplexa interventioner i hälso- och sjukvård kommer vi att i första hand utveckla och utvärdera en applikation för kommunikation mellan familj och sjukvård via e-platta för att därefter genomföra förbättringar i barnets vård. I projektet används deltagande design där såväl hälso- och sjukvårdspersonal som familjer aktivt deltar i forskningsprocessen.

Read More »

iCope Robotics i media

Mette Weibels PhD projekt skal hjælpe kræftramte børn med at holde kontakten til deres klassekammerater via robotteknologi. Mette og robotterne fik fin omtale på danmarks radio

Read More »

Share our news with your friends

RegionSkane_vektorNY
Logo_Rigshospitalet_Hospital_RGB-1