Horizontal Criteria: Gender equality

Behandling

I behandlingen af børnekræft er det vist ved mange undersøgelser at helbredelsesrater er næsten ens for drenge og piger, samt yngre mænd og kvinder. Samtidig er der flere af behandlingerne der viser store forskelle i bivirkningerne afhængigt af køn. Disse forskelle i bivirkninger mellem kønnene er et fokusområde og vil både blive afdækket af iCOPE studierne men vil også blive forsøgt imødegået med behandlingstilbud og forebyggende tiltag, så det bliver så ens og effektivt for begge køn.

De kønsforskelle der måtte være med nye behandlingers profiler inklusiv bivirkninger vil være et helt naturligt fokusområde for afprøvning af nye lægemidler. Analyser der belyser betydning af kønsforskelle i effekt og bivirkninger vil være en del af projektet og et fokusområde for både den lægelige behandling men i mindst ligeså høj grad i forbindelse med de psykosociale forskningsprojekter der er tilknyttet iCOPE.

Øget antal kvindelige forskere

Som meget anden forskning er børnekræftområdet præget af underrepræsentation af kvindelige forskere i ledende stillinger. iCOPE vil derfor tilbyde formaliseret lederuddannelse til mindst fem af iCOPEs postdocs, herunder mindst 3 kvinder, og vi forventer at mindst en af disse ved slutningen af det 3-årige iCOPE program har etableret egen forskergruppe eller kvalificeret sig til et forskningslektorat eller – Professorat.

Alle vil i øvrigt sikres lige adgang til forskningsresultaterne, da de disse vil blive publiceret som en obligatorisk del af projektet. Alle firmaer, der er relevante for projektet, vil have mulighed for at blive en del af projektet, under de samme konditioner.