Horizontal Criteria: Sustainable Development

Miljømæssig bæredygtighed

Medicinering er kendt som en påvirkning af miljøet. I den forbindelse er kemoterapi i særlig grad problematisk både at bortskaffe og skaber en række forbrugsmæssige problemer for børnene og deres familier med miljøpåvirkning både i hjemmet og på Hospitalet. Den komplekse og langvarige behandling der gives til børn skal blandt andet med hjælp fra dette projekt gøre lægerne i stand til at forudsige mere præcist og individuelt, hvilken behandling der vil virke bedst og med færrest bivirkninger hos den enkelte patient. Med mere præcis behandling vil det give færre bivirkninger til patienterne og blive brugt langt mindre medicin og bliver således både økonomisk og miljømæssigt mere bæredygtigt.

Med mindre forbrug af medicin og fremfor alt mindre brug af kemoterapi vil børnenes senere liv blive præget af færre senfølger (stofskifte, psykologiske problemer, knogleskader, hjerteskader, nyrepåvirkning). Der vil således være en direkte effekt på afgørende livsfaktorer for det enkelte barn og familie. Det er kendt at nye, dyre og komplekse behandlinger giver en risiko for social skævvridning. I Danmark og Sverige ikke så meget på grund af medicinen pris, men formentlig fordi kravene til at få organiseret familien og sikre den rigtige pleje og støtte til børnene ofte kan blive en udfordring for famlierne. Med muligheden for at blive en del af kliniske forsøg med f.eks. nye lægemidler afhjælpes familierne for en stor del af denne byrde ved at blive fulgt tæt under forsøgene. Det skaber tryghed og sikkerhed hos ellers usikre familier og giver bedre og mere ens – behandling med mindre social skævvridning.

Med en forbedret undervisningsstrategi for langtidssyge børn vil sikres lige ret til uddannelse uden tab af uddannelsesniveau på trods af sygdom og således skabe bæredygtighed på denne front. Ligeledes vil denne bedre uddannelse sikre at personerne kan bidrage langt mere til samfundet efter endt behandling med færre bivirkninger efter behandlingen og bedre bevaret skoleniveau. Ved at indgå iCOPE opnås komplementerende kompetencer og dette betyder at det ikke bliver nødvendigt at opbygge laboratorier med ens teknikker og metoder. Dette betyder de enkelte partnere kan fokusere på deres spidskompetencer og der ikke skal skabes dobbeltarbejde og spild af ressourcer med ens forskning.

Forbedret regional konkurrence kraft

Det er målet med iCOPE at forbedre Øresundsregionens samlede konkurrence kraft overfor øvrige regioner i Norden og Europa så regionens børn med kræft får mulighed for hele tiden at være iblandt de grupper der først tilbydes ny og forbedret behandlinger. Det vil på kort sigt føre til at børn med svært behandlelig kræft bliver tilbudt deltagelse i afprøvning af nye og lovende behandlinger, men vil også på længere sigt betyde at regionens øgede ekspertise vil medvirker til at forskningsgrupperne vil kunne udpege hvilke patienter der vil have gavn af mere specifik og samtidig mindre bivirkningstung medicin. iCOPE vil sikre at Øresundsregionen både under projektet men i ligeså høj grad efterfølgende vil have medicinalvarefirmaernes interesse med opbygning af et af de største Nordeuropæiske børnekræftcentre med et patientvolumen og en infrastruktur samt en ekspertise der naturligt indbyder til at benytte iCOPE centret ved afprøvning af nye behandlinger.